15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol

15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol

Amb motiu del Dia Mundial sense Alcohol, Projecte Home Catalunya informa de l’evolució de l’alcoholisme entre les persones ateses per l’entitat en els últims cinc anys. En aquest període, han augmentat un 57% els usuaris atesos per addicció a l’alcohol. D’aquesta manera, un 41% de les persones adultes en tractament a Projecte Home aquest 2014 (fins 31 d’octubre) ho són per problemes amb l’alcohol, una xifra que l’any 2009 només era del 26% (veure gràfic). D’aquesta manera, l’alcohol supera ja com a substància principal de consum a la cocaïna, que ha anat disminuint fins arribar al 40%.

Els usuaris per alcoholisme són majoritàriament homes d’una mitjana d’edat de 40 anys i viuen amb la parella o la parella i fills. Pel que fa al perfil econòmic, només un 32% tenen en la feina la seva principal font d’ingressos, seguits per un 21% que depenen de les ajudes familiars i un 15% que cobren l’atur o bé una pensió.

Sobre les característiques del consum, la mitjana és de 19 anys de consum problemàtic abans d’accedir al tractament i l’edat d’inici de consum se situa entre la preadolescència i l’adolescència. D’altra banda, el 70% dels usuaris per alcoholisme manté un consum associat a altres substàncies, principalment la cocaïna i el cànnabis. En comparació al perfil de consumidors d’altres drogues, l’usuari amb addicció a l’alcohol accedeix al tractament en una edat més avançada tot i que porta més anys de consum abans de demanar ajuda i que ha iniciat el consum més jove.

Fàcil accés i baixa percepció de risc

L’acceptació social al nostre país del consum d’alcohol i la baixa percepció de risc dificulta poder prendre consciència del problema i és un dels factors que explica la prevalença d’aquesta substància. L’alcohol és una droga legal, barata i accessible per a moltes persones davant la situació de crisi econòmica dels darrers anys.

Davant d’aquesta realitat, Projecte Home insisteix en la necessitat de potenciar les campanyes de sensibilització del risc del consum d’alcohol, els programes de prevenció a les escoles (actualment insuficients), el compliment de la normativa vigent de la venda d’alcohol (amb l’objectiu d’allunyar la venda a menors) i la detecció precoç i l’efectivitat dels tractaments per alcoholisme.

Consum de risc des de l’adolescència

Malgrat que els usuaris per addicció a l’alcohol tenen una mitjana d’edat més elevada que en altres drogues, l’arrel del consum problemàtic d’alcohol es troba ja en l’adolescència. Segons dades de l’enquesta estatal ESTUDES 2012/2013 (Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSSSI), el 82% dels joves de 14 a 18 anys ha consumit alcohol en el darrer any i un 31% s’ha emborratxat en l’últim mes. Tot i així, es tracta d’un consum problemàtic que no es tradueix en demandes de tractament degut a la falta de percepció del risc. Això provoca que el problema s’agreugi al llarg dels anys i que s’acabi demanant ajuda quan el dany és més gran i la rehabilitació més complicada.

També és preocupant entre els joves la pràctica cada vegada més estesa del ‘binge drinking’, consistent en beure una gran quantitat d’alcohol en un breu període de temps amb l’objectiu d’emborratxar-se. Fins un 51% dels joves de 17 anys ha fet ‘binge drinking’ en l’últim mes, segons l’enquesta ESTUDES. Aquest fenomen suposa un canvi en la manera tradicional mediterrània de consumir alcohol, més moderada i repartida al llarg de la setmana, i facilita el policonsum d’altres drogues il·legals.