257 participants en el programa INSOLA, finançat pel Fons Social Europeu

257 participants en el programa INSOLA, finançat pel Fons Social Europeu

Des de principis de 2020, a Projecte Home Catalunya 257 participants han format part del programa d’Integració sociolaboral per a persones amb problemes d’addiccions (INSOLA), un projecte que treballa per a la inserció sociolaboral de persones amb addiccions i en situació d’exclusió social. Es tracta d’un programa que es desenvolupa també en diferents centres de Proyecto Hombre d’arreu d’Espanya, coordinat per l’Asociación Proyecto Hombre, i que compta amb un important suport econòmic del Fons Social Europeu.

L’objectiu principal del programa INSOLA és dissenyar i executar itineraris personalitzats per a millorar la inserció sociolaboral de les persones amb addiccions, desenvolupant competències i habilitats sociolaborals bàsiques que afavoreixin la integració en diferents àmbits de la vida.

Per fer-ho, el programa compta amb quatre fases que es desenvolupen coordinadament amb el programa de tractament de les addiccions que segueix cada persona usuària. Entre les activitats que es duen a terme hi ha entrevistes individuals, tallers d’autoconfiança i autoconeixement personal prelaboral, cursos per a la ocupabilitat, grups d’autoajuda o gestió de l’oci inclusiu i el temps lliure, entre d’altres.

L’INSOLA es dirigeix específicament a les persones amb addiccions més vulnerables en l’àmbit laboral. Persones desocupades de llarga durada, persones inactives, persones majors de 54 anys, persones migrants o bé dones amb fills a càrrec o que han patit violència de gènere.

Tot i el greu impacte que la pandèmia ha tingut en molts àmbits, especialment el laboral, fins ara el 24% dels participants de l’INSOLA han obtingut una millora a nivell laboral o formatiu ja en el moment d’acabar el programa. Fins el 2023, s’espera que més de 450 participants hagin pres part en aquest programa.