26 de juny: DIA INTERNACIONAL de la Lluita contra l’Ús Indegut de les Drogues i el Tràfic I&#320lícit

26 de juny: DIA INTERNACIONAL de la Lluita contra l’Ús Indegut de les Drogues i el Tràfic I&#320lícit

Amb motiu del DIA INTERNACIONAL de la Lluita contra l’Ús Indegut de les Drogues i el Tràfic Iŀlícit (26 de juny), presentem l’INFORME ANUAL de Projecte Home Catalunya i les accions solidàries més destacades:

Més exclusió social en adults i més cànnabis en adolescents

L’any 2010 hem atès 1.462 persones amb addiccions. D’aquestes, un 42% han rebut tractament en un dels nostres programes segons les especificitats del seu perfil.

Perfil adult (majors de 23 anys):

Coincidint amb un moment de crisi econòmica, s’ha incrementat un 20% respecte el 2008 la demanda d’ajuda de persones amb un major grau d’exclusió social i desestructuració personal. La demanda actual supera la capacitat de places, provocant llistes d’espera de més de 4 mesos.

Aquestes dades fan referència a una mostra de 311 persones que anomenen PERFIL ADULT, corresponent a tots els casos majors de 23 anys que han realitzat tractament a Projecte Home durant l’any 2010 i que presenten les següents característiques:

 • menys recursos econòmics: el 70 % es troba en situació d’atur al moment que arriben a Projecte Home;
 • menys suport familiar: el 92 % dels casos són solters/es (incloent divorciats); i la família propera té menys disponibilitat horària per assistir al Centre;
 • patologia psiquiàtrica: 24% pateix algun trastorn psiquiàtric greu afegit a la drogodependència, que anomenem Patologia Dual;
 • historial de consum de llarg recorregut: 15,8 anys de consum de mitjana;
 • més edat: mitja d’edat de 36 anys, sent al 2008 de 33,5 anys;
 • 83% són homes, 17% dones.
 • VIH: 5% persones amb VIH, creixent des de 2007, any que el percentatge es situava en només un 1%.
 • substància principal de consum que motiva la demanda:
 1. 61% cocaïna, decreix respecte els anys anteriors, que va ser del 69% al 2008.
 2. 21% heroïna, augmenta en referència a 2008 (18%).
 3. 12% alcohol, augmenta en relació al 9% de 2008.
 4. 2% cànnabis, es manté estable.
 5. 4% altres drogues (ketamina o benzodiazepines) o noves addiccions (telefonia mòbil, jocs en xarxa, sexe per internet, entre d’altres).

Perfil adolescent i jove (d’entre 13 i 23 anys):

 • Dels 127 nois i noies d’entre 13 i 23 anys que han estat en tractament a Projecte Home durant l’any 2010, trobem clarament com el cànnabis és la substància principal de consum amb un 53%. I com s’aprecia a la següent taula, aquest consum experimenta un significatiu augment respecte els anys anteriors en detriment de la cocaïna.
SUBSTÀNCIA PRINCIPAL 2006 2008 2010
Cànnabis 28% 44% 53%
Cocaïna 62% 41% 34
 • El patró majoritari és de policonsum (95% dels casos consumeixen diverses substàncies alhora; essent l’alcohol, el cànnabis, la cocaïna i el tabac les més habituals).
 • El 62% estudia i/o treballa (68%, l’any 2008), mentre que el 38% no tenen ocupació en iniciar el tractament (32%, l’any 2008);
 • El 58% conviu amb ambdós pares, 29% amb un dels progenitors, 9% viu sol, en parella o amb altres familiars, 2% en institucions (valors que es mantenen estables en referència a 2008);
 • 89% nois, 11% noies;
 • menor edat: la mitja d’edat és entorn els 18 anys, que disminueix respecte el 2008 que era de 20 anys, aproximadament.

13.000 persones ateses durant 15 anys de Projecte Home a Catalunya

En aquests 15 anys hem atès 12.808 persones (de 1996 a 2010), coincidint amb la cloenda del XVè aniversari de Projecte Home a Catalunya. La demanda d’ajuda ha tingut una evolució creixent durant la trajectòria de Projecte Home a Catalunya, tenint en els últims 4 anys unes 1.500 demandes anuals.

Perfil tipus de la persona drogodependent aquests 15 anys:

 • 86% homes, 14% dones
 • 51% cocaïna, 29% heroïna, 8% cànnabis, 8% alcohol, 4% altres addiccions
 • 23% amb patologia dual (trastorn psiquiàtric afegit)
 • 5% amb VIH

7è sopar benèfic a l’Hotel Porta Fira

El passat 6 de juny vam celebrar la Gala Benèfica anual de la nostra organització amb la participació d’entorn 250 persones de la societat civil catalana. Alhora, ha estat el darrer acte de commemoració del 15è aniversari de l’entitat.

La gala va ser presentada per Elsa Anka acompanyada per l’actuació de la cantant cubana Lucrecia i amenitzada per l’humorista Jordi LP. L’acte va comptar amb l’assistència especial de Luis del Olmo i autoritats i personalitats del món empresarial, polític i cultural del pais entre els quals destaquem la presència Mariona Carulla, presidenta del Palau de la Música, els joiers Rabat, els empresaris Albert i Núria Costafreda, el President de l’Associació de Constructors i Promotors de Barcelona Enric Reyna, Felip Massot, President del Grup Vertix, Josep Colomer, Jordi Sumarroca, el constructor Tomàs Gracia, Armando Béjar, president del Grup Paradís, Roser Viure, promotora de la gala i Ramon Terrassa, Secretari de Família de la Generalitat de Catalunya.

Fotos: Pau Esculies

Más fotos aquí

El sopar ha rebut la coŀlaboració principal d’Hoteles Santos PORTA FIRA **** i del Grup Paradis.

En moments de dificultat, la solidaritat de la societat civil és molt esperançadora per a fer possible la tasca diària de l’ONG Projecte Home que treballa per al tractament i la prevenció de les addiccions a Catalunya des de 1995.


Triatló solidària al CEM Can Ricart

El passat 18 de juny el Club Lleuresport va organitzar la seva  3a triatló indoor solidària, en aquesta ocasió a favor de Projecte Home Catalunya. L’acte va tenir lloc al CEM Can Ricart, i els participants, que van realitzar les proves de natació, ciclisme i cursa de forma individual o per equips, van sumar més de  2.700 Km en total, que es van traduir en euros solidaris.

Des de Projecte Home Catalunya agraïm molt especialment l’esforç de tothom que va fer possible aquest esdeveniment: participants, voluntaris i tot el personal del CEM Can Ricart.


Reunió amb la vicepresidenta de la Generalitat

El passat dia 8 de juny la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, va rebre a Oriol Esculies (director de Projecte Home Catalunya) i a Antoni Castella (patró de la mateixa fundació). A la cordial trobada els representants de l’ONG li van demanar que el govern prioritzi l’ajuda per a les addiccions a Catalunya.

D’Esquerra a dreta, Antoni Castella, Joana Ortega i Oriol Esculies.