Acord de col·laboració amb la SGAE

Acord de col·laboració amb la SGAE

L’Asociación Proyecto Hombre, d´àmbit estatal, ha subscrit un acord amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) per a fomentar la Responsabilitat Social Corporativa.

Entre d’altres accions, els Centres de Projecte Home queden exempts del pagament de les taxes corresponents en cas de celebració d’actes, concerts o esdeveniments musicals benèfics.