Apostem per a la innovació en temps de crisis

Apostem per a la innovació en temps de crisis

El nou Centre de Dia és un exemple d’un conjunt de més de 30 mesures d’innovació amb les quals intentem ser més eficients i adaptar-nos a l’actual situació de crisi social i econòmica que viu Catalunya. D’aquestes mesures, destaquem, entre d’altres:

  • Nou servei de post-seguiment dels usuaris que finalitzen tractament
  • incrementar l’ús de les xarxes socials
  • introduir i potenciar noves víes de comunicació entre els equips, familiars i usuaris
  • mesures de racionalització i estalvi de recursos humans i materials
  • nous sistemes de recollida de la informació i reunions (ex: cloud computing o videoconferència).

A la fotografia, trobada anual de voluntaris on es van comunicar   algunes de les mesures acordades (26 d’Octubre de 2011).