Augmenta el consum de cànnabis segons dades de l’enquesta EDADES

Augmenta el consum de cànnabis segons dades de l’enquesta EDADES

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat, a través del Plan Nacional Sobre Drogas (PNSD), l’enquesta EDADES 2015-2016 sobre el consum de drogues de la població espanyola entre 15 i 64 anys.

Aquesta enquesta mostra que en els darrers dos anys ha incrementat lleugerament el percentatge de persones que consumeixen cànnabis habitualment. Les dades indiquen que un 7,3% dels enquestats ha consumit cànnabis en els últims 30 dies en front del 66% de fa dos anys. L’informe explica també que el 19% dels consumidors de cànnabis en els últims dotze mesos tenen un consum problemàtic d’aquesta substància. En total, representen l’1,5% del total de la població espanyola entre 15 i 64 anys.

Pel que fa a l’alcohol, la prevalença de consum descendeix lleugerament respecte fa dos anys. Un 62% dels enquestats n’ha consumit els últims 30 dies. El que augmenta és el ‘binge drinking’ (el consum intensiu en un curt període de temps), que passa del 15,5% al 17,9% en els darrers 30 dies amb especial presència entre la població de 15 a 34 anys.

Un 0,9% de les persones enquestades consumeix mensualment cocaïna, una xifra que fa dos anys era de l’1%. Tot i aquest descens percentual, el nombre de persones que es van iniciar en el consum de cocaïna augmenta respecte les dades del 2013-2014.

L’enquesta EDADES també mostra l’opinió dels enquestats sobre les mesures més efectives per reduir les addiccions a les drogues. Les tres més valorades són l’educació a les escoles (90,8%), el tractament voluntari a consumidors (83,8%) i les campanyes publicitàries (80,7%).

Pots consultar totes les dades de l’enquesta EDADES en aquest enllaç