Actualitat

Transfer of Innovation (TOI) és la continuació del projecte pilot d’ECEtt (European Companionship in Education: training by travel), en el qual Projecte Home participa des del seu inici al 2007. El seu objectiu és transferir les bones pràctiques del mètode de formació d’ECEtt a nous...

Més de 5.000 persones, entre alumnes, familiars i professorat, són beneficiaris dels programes de prevenció que desenvolupem a les escoles i altres centres. A la foto, pares i professors durant el primer any d´implantació del programa Entre Tots a l´IES Lluís Domènech i Montaner de...

Ja podeu consultar la nova memòria 2009 de Projecte Home, amb les activitats més significatives de l´organització així com la informació econòmica de l´any....

María Rosa Muñoz Codina, presidenta honorífica de Projecte Home Catalunya, ha reeditat el llibre “Mis hombres y yo”, actualització de la seva anterior publicació “23 Hombres en la vida de una mujer”. El llibre és una singular i apassionant autobiografia de l´autora, que ha volgut destinar...

L’Asociación Proyecto Hombre, d´àmbit estatal, ha subscrit un acord amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE) per a fomentar la Responsabilitat Social Corporativa. Entre d’altres accions, els Centres de Projecte Home queden exempts del pagament de les taxes corresponents en cas de celebració d’actes, concerts...

El 8 de juliol representants de Projecte Home Catalunya van comparèixer davant la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya amb l'objectiu d'apropar la situació actual de les drogodependències als representants polítics. Aquesta acció culmina la ronda de visites realitzada a tots els grups polítics amb...