Consolidació de la IV Jornada de drogodependències: Alcohol

Consolidació de la IV Jornada de drogodependències: Alcohol

Per quart any consecutiu i fruit de la coŀlaboració entre la Universitat de Barcelona i l’ONG Projecte Home es va celebrar la IV Jornada de drogodependències. Més enllà d’ésser una activitat formativa, és una acció de sensibilització. En aquesta edició es feia èmfasi en el consum de l’alcohol, que continua essent la substància psicoactiva més consumida i que més repercussió genera a la societat.

Els més de 150 assistents van poder gaudir de ponències d’experts de: Ana Adan, Marc Cerón, Joan Colom, Francesc Hernández, Anna Puigdomènech, Albert Sabatés,  Josep Torrico,  i un grup de tres ex-usuaris de Projecte Home que van compartir la seva experiència de vida.

Volem agrair als alumnes, a la Universitat, als ponents i moderadors, als usuaris i voluntaris que han col·laborat, a Dakota Box, Manufactures panaderes de Montgat i Cobega per la seva implicació solidària.

Ponència inaugural de Joan Colom, Subdirector General de Drogodependències del Departament  de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Més fotos de la Jornada aquí.