Davant l’augment del consum mundial de drogues, Projecte Home reclama més prevenció, més tractaments i més política basada en els Drets Humans

projecte home

Davant l’augment del consum mundial de drogues, Projecte Home reclama més prevenció, més tractaments i més política basada en els Drets Humans

  • L’Asociación Proyecto Hombre és una de les ONG convidades a l’acte de commemoració de Nacions Unides del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. 
  • S’ha presentat també l’Observatorio Proyecto Hombre 2020 sobre el perfil de persones amb problemes d’addicció en tractament, que destaca l’augment del consum de cocaïna a Espanya.

 Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home ha intervingut en l’acte de commemoració que duu a terme la Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD). La ONG hi ha pres part amb la presència d’Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya i que hi participa com a delegat internacional de l’Asociación Proyecto Hombre. Esculies ha intervingut en l’espai reservat per organitzacions de la societat civil per destacar la necessitat a nivell mundial de fer front als problemes relacionats amb les drogues des d’un enfocament integral, basat en la ciència i centrat en la salut.

Davant l’increment del consum de drogues a nivell internacional informat ahir per l’Informe Mundial de Drogues 2021, en la seva intervenció Esculies ha defensat diversos aspectes entre els quals la importància d’invertir en la prevenció de drogues basada en estàndards de qualitat o l’ampliació de l’accés als tractaments de drogues i als serveis de reinserció social, especialment per a aquells col·lectius més vulnerables com ara les dones, la infància, les minories ètniques, les persones amb patologia dual o les persones recluses.

També és necessari remarcar la necessitat de reduir l’estigma de les persones que consumeixen drogues i despenalitzar-ne el seu ús, incorporant un enfocament que tingui en compte els drets humans en les polítiques de drogues en tots els nivells i promovent alternatives a l’empresonament, l’accés a substàncies controlades i l’abolició de la pena de mort. Finalment, cal defensar la creació de consciència sobre les causes i conseqüències relacionades amb les temàtiques de drogues, involucrant activament a totes les parts pertinents per aconseguir solucions sostenibles. (Veure declaració sencera).

Augment del consum de cocaïna al conjunt d’Espanya

 Aquest matí s’ha presentat també l’Observatorio Proyecto Hombre 2020 sobre el perfil de persones amb problemes d’addicció en tractament. L’informe recull les dades de les persones usuàries dels diferents centres d’arreu d’Espanya de l’Asociación Proyecto Hombre i destaca l’augment de persones que demanen ajuda per consum de cocaïna. Així, en els últims quatre anys les persones en tractament per consum de cocaïna han passat del 31,1% al 39,1% del total. Es tracta d’una tendència estable al llarg dels últims anys, que pot indicar una normalització del consum d’aquesta substància i que s’observa tant en homes com en dones. A la cocaïna, la segueix l’alcohol com a segona substància amb més demandes de tractament, amb un 36,1% dels casos.

L’Observatorio Proyecto Hombre 2020 estableix també el perfil tipus de persona que accedeix a un programa de tractament: home, de 38 anys de mitjana, amb feina i una vida sociofamiliar estable. Les dones segueixen sent encara una minoria del total de persones en tractament, amb un 16,5% dels casos.

Destaca també que en els últims anys havien anat augmentant el percentatge de persones que disposaven d’una feina per subsistir i que depenien menys de família i amics. Aquesta tendència s’ha tallat el 2020 per les conseqüències de la pandèmia de la COVID-19. Així, les persones que tenien una feina com a principal font d’ingressos han passat del 44,8% del 2019 al 41,0% del 2020.

Campanya #Combateloinvisible

Durant la presentació de l’Observatorio, s’ha llançat també la campanya #Combateloinvisible, una iniciativa de la Asociación Proyecto Hombre que vol posar de relleu la percepció que la nostra societat té sobre el consum d’alcohol i altres drogues, normalitzant i invisibilitzant tant el consum com l’addicció i amb una baixa percepció del risc que suposen.

Per fer arribar al públic aquest missatge, la campanya utilitza una metàfora visual per posar en contacte situacions quotidianes amb la presència d’animals perillosos, que simbolitzen el risc del consum d’alcohol i altres drogues. La campanya vol desmuntar mites i falsedats entorn el consum de drogues, insistint que és necessari apostar per la prevenció en edats primerenques, oferint espais i programes de tractament que acompanyin a les persones i el seu entorn proper.

La campanya es pot veure a www.proyectohombre.es/combateloinvisible/.

ACCÉS A L’OBSERVATORIO PROYECTO HOMBRE 2020