El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya col·labora a millorar l’accessibilitat de les dones al tractament de les addiccions

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya col·labora a millorar l’accessibilitat de les dones al tractament de les addiccions

El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) ha atorgat una ajuda a Projecte Home per col·laborar amb el ‘Projecte Gènere’, una iniciativa transversal de l’entitat que té com a objectiu afavorir l’accessibilitat de les dones als diferents programes de tractament que duu a terme i potenciar l’atenció específica a les necessitats de les dones que ja segueixen un programa de tractament.

Un 14% de les persones adultes en tractament a Projecte Home són dones, una xifra petita que respon a la major dificultat que tenen les dones per accedir a un programa de tractament per raons com tenir més càrregues familiars o un major estigma social. Les dones que accedeixen a tractament solen fer-ho amb un historial de consum més llarg que els homes, amb un major deteriorament i una major presència d’addicció a l’alcohol i als psicofàrmacs.