El consum de cocaïna torna a créixer entre les persones ateses el 2017

El consum de cocaïna torna a créixer entre les persones ateses el 2017

Entre el conjunt de les persones adultes en tractament a Projecte Home el 2017, la cocaïna segueix creixent com la substància principal de consum, amb un 53,4% dels casos en front el 45,7% del 2016. La xifra confirma una tendència a l’alça que trenca la baixada viscuda els darrers anys (veure gràfic). A més, de tots els centres de Projecte Home a Espanya, és a Catalunya on el consum de cocaïna és més elevat, per sobre de Madrid (40,4%) i de la mitjana estatal (34,3%). En segon lloc, el 33,1% dels casos refereix l’alcohol com a primera substància. I habitualment, una substància principal va acompanyada a d’altres (policonsum).

L’Informe Europeu sobre Drogues 2018 indica l’augment de la disponibilitat de la cocaïna, que té major puresa, en un mercat il·legal molt dinàmic que canvia ràpidament en resposta a les mesures de control de drogues. L’increment del cultiu i producció de coca a l’Amèrica Llatina i dels decomisos no han afectat al preu, que es manté estable. El mateix informe destaca que Barcelona és la ciutat europea amb major presència de cocaïna en les aigües residuals.

“La cocaïna és una substància que ha demostrat tenir greus conseqüències per a la salut i la vida de les persones. Seria un greu error tornar a banalitzar-ne l’ús”, ha advertit Oriol Esculies.

L’heroïna, amb un 5,7%, es manté estable però a nivells baixos. De moment, no s’observa un creixement de la demanda que respongui a l’alarma social creada pels anomenats ‘narcopisos’ de Barcelona o l’epidèmia d’opioides als Estats Units.

El cànnabis (marihuana i resina) ocasiona el 3,3% de les demandes, mentre que les ludopaties i altres conductes addictives se situen en el 2,3% com a problema principal.

Pel que fa als adolescents i joves atesos per l’entitat, amb una mitjana d’edat de 16,7 anys, el consum problemàtic de cànnabis arriba al 71,8% dels casos, seguit per la cocaïna (11,3%) i l’alcohol (9,9%). Tanmateix, l’alcohol i el tabac acompanyen gairebé sempre la substància principal. L’edat d’inici de consum de cànnabis se situa als 14,5 anys i la de l’alcohol als 14,6 anys.

Els joves amb abús a les TIC i ludopaties se situen en el 4,3%. Esdevé un percentatge minoritari però creixent: abús al telèfon mòbil, videojocs i apostes per internet. El més significatiu és que els nois i noies que arriben a l’entitat per abús de drogues també presenten problemes amb les TIC.

 

2.173 persones amb addiccions ateses a tot Catalunya

Durant el 2017, Projecte Home ha atès a 2.173 persones en els deu centres que té ubicats a Catalunya (Barcelona, Montgat, Montcada i Reixac, Tarragona, Tortosa i Tremp), de les quals 956 han seguit un programa de tractament continuat, un 33% més que fa cinc anys. La xifra està obligant a l’entitat a reforçar i ampliar els serveis davant el volum actual.

Entre aquestes persones, el perfil majoritari és el d’un home (84,2% dels casos) de mitjana edat (40,6 anys de mitjana) i en situació de risc d’exclusió social. Un 74% només té estudis primaris o no té estudis, mentre que només un 45,6% tenia en la feina la seva principal font d’ingressos abans de començar el tractament. A més, un 30,9% de les persones presenta patologia dual (un trastorn psicològic afegit a l’addicció). Procedeixen de Barcelona (29,2% del total), Badalona (5,4%), L’Hospitalet de Llobregat (3,9%) i Tarragona (3,8%) entre molts altres municipis.

D’altra banda, els programes de prevenció de les addiccions han arribat a 5.300 persones beneficiàries, principalment alumnes, famílies i professorat a través del Joc de Claus, programa desenvolupat als centres escolars o altres programes selectius com l’A Temps o el Trencaclosques.