El Fons Social Europeu dóna suport a la inserció sociolaboral de les persones amb addiccions

El Fons Social Europeu dóna suport a la inserció sociolaboral de les persones amb addiccions

El Fons Social Europeu, a través de la convocatòria de projectes d’inclusió social i economia social (POISES), ha atorgat una ajuda a Projecte Home Catalunya, una col·laboració que es vincula amb el projecte INSOLA per a la inserció sociolaboral de les persones amb addiccions. Aquest projecte, que té un calendari de 2020 a 2023, és la continuació del que ja s’havia fet amb el mateix suport europeu els últims anys i s’aplica en diferents centres de Projecte Home arreu d’Espanya.

L’INSOLA té com a objectiu millorar les competències laborals de les persones en situació de risc d’exclusió social. Aquest projecte permet treballar amb les persones usuàries més vulnerables per a potenciar les seves capacitats competencials en una situació prelaboral. Així, el programa s’enfoca en diferents perfils: persones amb atur de llarga durada o amb treballs precaris, persones inactives susceptibles de reinserir-se laboralment a mitjà termini, persones menors de 25 anys o majors de 54, persones amb discapacitat, dones amb fills a càrrec o que han patit violència de gènere o persones migrants, entre d’altres.

El projecte s’estructura en diferents fases per tal de fer un acompanyament a nivell sociolaboral d’acord al desenvolupament de la persona en el programa terapèutic. D’aquesta manera, les accions que es realitzen van des d’una primera fase basada en la motivació i la formació bàsica a un darrer període que ja se centra en la orientació especialitzada. Entre les accions concretes que es duen a terme hi ha sessions de coneixement personal prelaboral, cursos de formació per a la ocupabilitat, tallers d’habilitats socials laborals, cursos d’informàtica per a persones amb mancances d’alfabetització digital, tallers de recerca de feina o bé sessions sobre com fer un currículum.