El Joc de Claus: nou programa de prevenció a les escoles

El Joc de Claus: nou programa de prevenció a les escoles

L’alta prevalença de l’abús del cànnabis i de les noves tecnologies entre els menors d’edat de Catalunya ha portat a Projecte Home a implementar un nou programa de prevenció escolar anomenat Joc de Claus, adreçat a alumnes, famílies i professorat dels centres catalans de secundària amb l’objectiu d’evitar el consum de drogues i aprendre a fer un ús responsable de les noves tecnologies (telèfon mòbil, internet per ordinador, xarxes socials i videoconsoles).

Entre els i les adolescents que van arribar el 2016 a Projecte Home el consum problemàtic de cànnabis és majoritari en un 83% dels casos, sovint relacionat amb un abús de l’alcohol. En segon i tercer lloc, la cocaïna i el joc patològic o altres conductes addictives, respectivament, són els principals causants de la resta de sol·licituds de tractament entre els més joves.

Les dades també indiquen que els adolescents s’inicien en el consum de drogues de forma molt precoç: l’alcohol als 13,5 anys, el cànnabis als 14,2 i la cocaïna als 16,9. Aquest abús va normalment associat al fracàs o abandonament escolar, aïllament social, conflictivitat familiar, episodis de violència o conductes de risc (pràctiques sexuals no segures o conducció sota els efectes de substàncies). La problemàtica associada més preocupant són els trastorns psicològics, fins en un 43% dels casos, percentatge que s’ha duplicat respecte el de fa cinc anys.

Més informació del Joc de Claus