El servei jurídic-penal fa més de 300 atencions durant el 2019

El servei jurídic-penal fa més de 300 atencions durant el 2019

Projecte Home Catalunya compta amb un servei jurídic-penal que té com a finalitat oferir un assessorament i acompanyament en aspectes judicials a aquelles persones usuàries que ho  necessitin. Durant el 2019, aquest servei ha fet un total de 323 atencions entre l’assessorament de les persones en tractament, els casos de persones ex usuàries així com les gestions amb els jutjats. 

Entre aquestes atencions, destaca el seguiment personalitzat a la situació jurídica de 90 persones usuàries en tractament (88% d’homes i 12% de dones) en els diferents programes de l’entitat: Centre de Dia, Comunitat Terapèutica, Programa Ambulatori, Projecte Jove i Programa de Reinserció. 

De les persones ateses, s’ha treballat amb 22 persones usuàries que han seguit mesures penals alternatives, amb el compliment de diferents articles legals que avantposen tipus de condemnes més resocialitzadores per evitar l’entrada a un centre penitenciari o escurçar-ne l’estada. En aquest sentit, s’ha seguit treballant de forma coordinada amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, amb qui Projecte Home té un conveni pel qual aquest 2019 deu persones usuàries han pogut sortir de la presó per poder seguir complint la condemna en un programa de tractament de les addiccions. 

Entre les persones que han seguit mesures penals alternatives a Projecte Home Catalunya, la mitjana d’edat és de 38 anys i totes són homes. Destaca el fet que el 73% no tenia cap tipus d’ingrés a l’iniciar el tractament i que només un 4% treballava. Les drogues de consum principal entre aquestes persones eren la cocaïna, l’alcohol i l’heroïna.