Firma del conveni de col·laboració entre l'”Asociación Proyecto Hombre” i FREMAP

Firma del conveni de col·laboració entre l'”Asociación Proyecto Hombre” i FREMAP

El passat 12 de desembre, l'”Asociación Proyecto Hombre” va signar un conveni de col·laboració amb FREMAP per el qual es materialitzaran les derivacions per tractament que es realitzin des de la Mútua FREMAP de persones que es trobin en situació de baixa per I.T. i per tant a càrrec de FREMAP com a conseqüència d’algun accident laboral i en las quals es coneguin o detectin problemes d’addiccions que requereixin tractament. A finals de gener de 2013,des de l'”Asociación”, es va impartir un mòdul específic de formació al col·lectiu de treballadors socials de FREMAP, que va marcar l’inici operatiu del conveni.