La cocaïna i l’alcohol són les substàncies principals en adults i el cànnabis ho és entre els joves

La cocaïna i l’alcohol són les substàncies principals en adults i el cànnabis ho és entre els joves

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya ha presentat l’Informe Anual de Drogues sobre les persones ateses per l’entitat durant el 2018.

La cocaïna és la substància principal de consum però augmenta l’alcoholisme

El nombre de persones adultes que demanen ajuda a l’entitat per addicció a l’alcohol durant el 2018 arriba al 39,9% del total, incrementant set punts respecte el 2017. A Catalunya, l’alcohol és la substància més consumida i arrelada culturalment, ja que és legal, molt accessible i admesa socialment; essent l’alcoholisme el major problema de salut pública. Sovint, l’alcohol es pren amb altres substàncies, el que s’anomena policonsum.

Tot i que l’alcoholisme ha augmentat, la cocaïna és la primera substància referent en un 44,6% dels casos. Es tracta d’un percentatge que es manté alt des de fa deu anys i que concorda amb les dades del darrer Informe Europeu de Drogues 2019, que alertava de la creixent disponibilitat d’aquesta droga al mercat, amb noves formes de distribució a través de la compra en línia i sent Espanya un dels països europeus amb més decomissacions.

En adults, el cànnabis és la droga principal per un 5,5% de les persones usuàries mentre que l’heroïna ocupa el quart lloc amb un 4%. El volum de persones que inicien tractament per heroïna es manté en nivells baixos però cal estar molt atents perquè es constata més producció als països d’origen, més incautacions i novament més consum al carrer a un preu molt accessible.

El cànnabis es manté com a principal demanda d’ajuda entre els joves

Entre els adolescents i joves atesos, de 13 a 23 anys, els consums problemàtics de cànnabis segueixen generant la major part de demandes d’ajuda, amb un 72,2% dels casos. La xifra es significativament alta i poc variable els darrers anys. L’abús de cànnabis va associat també al consum intensiu d’alcohol durant els caps de setmana o bé l’ús abusiu d’internet i les xarxes socials.

Preocupació per les addiccions sense substància associades al consum de drogues

Projecte Home detecta cada vegada més l’aparició d’altres addiccions sense substància associades al consum de drogues. Això és el que revela un estudi efectuat amb persones en tractament al centre de Barcelona*. En casos on la substància principal era la cocaïna o l’alcohol, un 63% han manifestat ús problemàtic amb les compres (compra compulsiva), un 27% amb el joc (casino o apostes), un 25% amb les tecnologies de la informació i la comunicació (telèfon mòbil o tauletes), un 13% amb el sexe, un 11% amb l’alimentació i un 7% amb els videojocs. Són xifres que preocupen a l’entitat perquè la coexistència d’addiccions creuades agreuja la problemàtica i dificulta l’abordatge terapèutic.

(*) ESTUDI. Observació epidemiològica d’addiccions sense substància. Rocío Barrero Peral, Projecte Home, 2019.