La Ramon Molinas Foundation col·labora en l’atenció de les dones amb addiccions

La Ramon Molinas Foundation col·labora en l’atenció de les dones amb addiccions

La Ramon Molinas Foundation ha atorgat una ajuda a Projecte Home Catalunya per tal d’impulsar el ‘Projecte gènere’, un programa de l’entitat per millorar l’accessibilitat dels tractaments a les dones amb addiccions així com millorar l’atenció que es realitza cap a aquest col·lectiu. L’ajuda permetrà desenvolupar aquest programa transversal que té com a objectiu principal fer que els tractaments s’adeqüin millor a les necessitats de les dones ateses, que solen tenir situacions especials com ara comptar amb fills a càrrec o bé haver patit casos de maltractaments, abusos sexuals o trastorns alimentaris, entre d’altres.

El projecte també inclou altres mesures com el treball amb els homes usuaris de l’entitat per prevenir la violència contra les dones així com l’atenció a les parelles d’homes usuari, que solen dur a terme rols de cura.

Un 14% de les persones adultes en tractament a Projecte Home són dones, una xifra petita que respon a la major dificultat que tenen les dones per accedir a un programa de tractament per raons com tenir més càrregues familiars o un major estigma social. Les dones que accedeixen a tractament solen fer-ho amb un historial de consum més llarg que els homes, amb un major deteriorament i una major presència d’addicció a l’alcohol i als psicofàrmacs.