L’Ajuntament de Barcelona aprova el nou Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016

L’Ajuntament de Barcelona aprova el nou Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016

L’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el nou Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016. Es tracta d’un pla que té com a objectiu prevenir i reduir el consum de drogues psicoactives i les seves repercussions negatives tant en l’àmbit social com en l’àmbit individual i familiar dels ciutadans de Barcelona. Aquest pla es basa en una perspectiva integral, des de la prevenció fins el tractament i reinserció d’aquelles persones amb problemes derivats del consum de drogues.

El Pla d’Acció sobre Drogues 2013-2016 centra un dels seus focus sobre l’alcohol ja que és la substància més consumida i la que genera més inicis de tractament (52%) del total d’activitat que es registra als Centres d’Atenció i Seguiment (CAS) de Barcelona.

D’altra banda, el pla fa referència també a la protecció i assistència a aquells col·lectius més vulnerables com ara els menors d’edat, les dones amb problemes d’addiccions o bé les persones en risc d’exclusió social.

Pots consultar la nota de premsa de l’aprovació del pla en aquest enllaç.