L’alcohol, el tabac i el cànnabis, les drogues més consumides pels joves de 14 a 18 anys

L’alcohol, el tabac i el cànnabis, les drogues més consumides pels joves de 14 a 18 anys

El Plan Nacional sobre Drogas ha donat a conèixer les dades de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2014/2015, que informa sobre el consum de drogues dels adolescents i joves espanyols de 14 a 18 anys. Les dades mostren que l’alcohol, el tabac i el cànnabis segueixen sent, per aquest ordre, les drogues més consumides entre aquest sector de la població.

Malgrat que el consum d’alcohol ha disminuït respecte l’enquesta 2012/2013, un 68,2% dels joves enquestats reconeix haver consumit alcohol en els darrers 30 dies. Destaca també el fet que 1 de cada 3 enquestats tingui un consum de risc durant el cap de setmana, quan augmenta el percentatge de consumidors. D’altra banda, 1 de cada 3 joves reconeix també haver fet ‘binge drinking’ (consum intensiu en poc temps) en els últims 30 dies.

El cànnabis segueix sent la droga il·legal més consumida pels joves. Les dades indiquen que 1 de cada 4 joves n’ha consumit el darrer any i 3 de cada 10 l’han provat alguna vegada. A més, augmenta el percentatge d’estudiants que han consumit cànnabis en els darrers 30 dies, un 18,6%. Pel que fa al consum que es considera problemàtic, afecta a un 2,5% dels estudiants de 14 a 18 anys. Aquesta xifra augmenta fins al 13,8% entre els joves que han consumit cànnabis l’últim any.

Pel que fa a altres drogues, es confirma la tendència a la baixa del consum de tabac (8,9% diàriament) mentre que es manté el de cocaïna (3,5% alguna vegada a la vida) i disminueix lleugerament el d’hipnosedants sense recepta (7,8% alguna vegada a la vida).

A banda de les dades de consum, és interessant destacar altres aspectes com ara la percepció de risc que els joves tenen de les diferents substàncies. En aquest apartat, destaca, per exemple, que els enquestats consideren que el tabac és més perillós que el cànnabis mentre l’alcohol és amb diferència la substància percebuda com a menys perillosa.

Per sexes, s’observen també diferències remarcables en el consum de drogues. Així, els nois consumeixen en major proporció drogues il·legals (cànnabis, cocaïna…) mentre que les noies tenen un major consum de les drogues legals com l’alcohol, el tabac i els hipnosedants.