“Las Comunidades Terapéuticas de Proyecto Home. Historia, balance y perspectivas”

“Las Comunidades Terapéuticas de Proyecto Home. Historia, balance y perspectivas”

Aquest és el títol del llibre de Manuel Regal Ledo, publicat al 2010 per l’editorial Gotelo blanco. Els 25 anys de la implantació de Proyecto Hombre a Espanya com a Programa per a la rehabilitació i la reinserció social de persones drogodependents suposen una realitat que convida a reflexionar entorn del que es podria considerar com el motor, l’ànima del treball realitzat durant aquest quart de segle: la Comunitat Terapèutica.