L’ONU debat un canvi d’orientació en la política mundial de drogues

L’ONU debat un canvi d’orientació en la política mundial de drogues

Els Estats Membres de l’Organització de les Nacions Unides es reuneixen a Nova York del 19 al 21 d’abril per celebrar la Sessió Especial de l’Assemblea de les Nacions Unides sobre el Problema Mundial de les Drogues (UNGASS). En el marc de les convencions vigents en matèria de drogues, l’UNGASS pretén aprovar un document de consens i de sòlid compromís entre els governs que redefineixi les millors estratègies per enfrontar-se al greu problema de les drogues a nivell internacional.

Segons dades de la pròpia ONU, 250 milions de persones consumeixen drogues al món, provocant serioses conseqüències per a la salut i la vida dels individus i que impacten també negativament en la pau i l’economia de les seves comunitats. Es tracta d’un problema global que persisteix i que obliga a tots els governs, ONG i societat civil a prendre part en l’assumpte, cooperant i aconseguint els acords necessaris per buscar estratègies més efectives.

Després de dècades de l’anomenada “Guerra contra les drogues”, una sèrie de polítiques centrades en la reducció de l’oferta, la persecució del narcotràfic i la penalització del consum de drogues; la mateixa ONU, governs i ONG esperen que es pugui pactar una declaració que aposti de forma decidida per prioritzar la reducció de la demanda, desplegant a escala internacional programes eficaços de prevenció, tractament i reinserció social.

Projecte Home Catalunya serà present a l’UNGASS amb la presència del seu director, Oriol Esculies, qui hi assistirà com a delegat internacional de l’Asociación Proyecto Hombre, ONG amb caràcter Consultiu Especial davant les Nacions Unides des de 2007 i que ha col·laborat i realitzat propostes als governs en els tres anys previs de preparació d’aquesta assemblea a través de les reunions de la Comissió d’Estupefaents, amb seu a Viena. Les principals propostes i reivindicacions presentades són les següents:

 Tractament accessible i assequible per a totes les poblacions

Al món, 4 de cada 5 persones amb problemes de drogues no rep tractament. Fa falta insistir als països perquè assegurin tractaments accessibles i assequibles per a tots els afectats, i adaptats als grups més vulnerables com són les dones amb nens, menors al carrer, persones sense llar, reclusos, minories ètniques, migrants i persones amb VIH, Hepatitis-C o altres malalties. Els tractaments han d’incloure l’atenció dels problemes amb l’alcohol (la substància més consumida encara que sigui majoritàriament legal) i, per obtenir millors resultats, haurien d’involucrar també a la família, les escoles, els mitjans de comunicació i altres agents clau de la comunitat.

Descriminalització de la persona addicta i garantia dels drets humans

Les addiccions són una malaltia complexa i causada per múltiples factors però que pot remetre amb un tractament adequat. Encara avui s’estigmatitza una persona per patir una addicció. Defensem un abordatge integral de la problemàtica i basat en la salut pública. Una vegada més, s’ha de reiterar la necessitat d’eliminar la pena de mort per als delictes relacionats amb el tràfic de drogues (present encara en 30 països); promovent la proporcionalitat en les mesures punitives, i al mateix temps estenent els programes terapèutics substitutius a l’empresonament, que han demostrat ser molt més eficaços per a la reinserció social. Qualsevol persona té dret a tractar-se de la seva addicció en espais segurs i que preservin la seva dignitat.

Alerta davant la proliferació del consum de cànnabis

És necessari prioritzar el risc per a la salut, amb especial atenció als adolescents i joves, abans de prendre iniciatives orientades a la regulació, la comercialització o la legalització de substàncies psicoactives com el cànnabis. Aquests canvis legislatius han de fonamentar-se sobre una societat que coneix i és sensible als greus riscos que comporta consumir cànnabis o els seus derivats sintètics. Cal implementar, amb caràcter universal, plans de prevenció de drogues que aconsegueixin que els joves desenvolupin comportaments més saludables.

Major dotació de fons per a programes eficaços

Els Estats han de recolzar en major mesura programes de prevenció i tractament, sobretot en aquells països amb més problemes de drogues i en vies de desenvolupament, i finançar actuacions basades en l’evidència i que han demostrat bons resultats a llarg termini. En aquest sentit, Espanya compta amb una llarga experiència d’actuacions reeixides i cost-eficients, que han de transferir-se a altres països, amb les adaptacions socioculturals pertinents.