L’ús compulsiu d’internet augmenta fins al 21% entre els adolescents espanyols

L’ús compulsiu d’internet augmenta fins al 21% entre els adolescents espanyols

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha presentat l’informe ESTUDES 2016/2017, l’Enquesta sobre ús de drogues en ensenyament secundari a Espanya, un document que analitza cada dos anys el consum de substàncies i altres conductes de risc.  Aquesta enquesta té una mostra formada per 35.369 estudiants de 14 a 18 anys, 2.617 dels quals de centres educatius de Catalunya.

1 de cada 5, amb problemes amb internet

Un dels canvis més destacats respecte l’informe 2014/2015 és l’augment de l’ús compulsiu d’internet, que puja del 16,4 al 21% del total d’adolescents enquestats. Destaca el fet que la xifra puja fins al 23,8% en les noies mentre que entre els nois aquest ús compulsiu és del 18,3%. En relació també amb les noves tecnologies, el 6,4% dels estudiants de 14 a 18 anys reconeix haver jugat amb diners a internet. És significativa la diferència entre nois (10,2%) i noies (2,5%). Pel que fa a jugar amb diners fora d’internet, la xifra és del 13,6% (21,6% els nois i 5,4% les noies).

Alcohol, tabac i cànnabis, drogues més consumides

L’alcohol es manté com la droga més consumida pels adolescents espanyols tot i que disminueix lleugerament el consum respecte el darrer informe. Un 76,9% dels enquestats que n’ha begut almenys una vegada a la vida i un 67% en consumeix mensualment. Destaca el fet que en el 48,3% dels casos, els pares permeten beure alcohol al fill o filla.

El tabac se situa com a segona droga més consumida pels adolescents, amb un 38,5% que ha fumat alguna vegada, un 27,3% amb consum mensual i un 8,8% que reconeix fumar cada dia.

Pel que fa al cànnabis, augmenta el percentatge d’adolescents que n’ha consumit alguna vegada a la vida (31,1%) i en l’últim any (26,3%) mentre que baixa el consum en els últims 30 dies (18,3%). Augmenta però el percentatge de casos on el consum es considera problemàtic, del 2,5 al 2,8% del total. Destaca el fet que entre els consumidors problemàtics de cànnabis són molt més freqüents els casos de policonsum de tres drogues (51%), quatre o més drogues (46,9%), borratxera els últims 30 dies (69,8%) o binge drinking (consum abusiu d’alcohol en un curt període de temps) durant el mateix període (76,6%).

Altres substàncies que analitza l’estudi són els hipnosedants, que augmenten la prevalença en consum alguna vegada a la vida i en els últims dotze mesos, i la cocaïna, que baixa a nivells històrics amb un 1% dels enquestats que reconeix haver-ne consumit en el darrer mes.

S’endarrereix l’edat d’inici de consum d’alcohol

Pel que fa a l’edat d’inici de consum, l’alcohol és una de les substàncies més primerenques, endarrerint-se per primer cop fins als 14 anys. En cànnabis, l’edat d’inici és de 14,8 anys mentre que la mitjana d’inici en la cocaïna i l’alcohol en consum setmanal és de 15,1 anys.

Diferències de gènere significatives

De l’informe criden l’atenció les diferències observades en el consum entre nois i noies. Mentre que en els nois està més estès el consum de drogues il·legals (cànnabis, cocaïna), la prevalença de consum és més alta entre les noies en drogues legals com l’alcohol, el tabac i els hipnosedants.

Consum problemàtic i fracàs escolar

L’informe ESTUDES alerta també de la relació que hi ha entre el consum de cànnabis i altres fenòmens com ara el fracàs escolar. Entre els consumidors de cànnabis, el 44,2% ha repetit curs, una xifra que baixa fins al 27,8% en el total d’estudiants. Entre els consumidors problemàtics, el percentatge puja fins al 58,6%. Entre aquest col·lectiu, destaca també el major nombre de casos de situacions de baralles o agressions físiques (54,8% en comparació al 14,1% del total d’alumnes), relacions sexuals sense preservatiu (51,1% en comparació al 13,4% total) o bé els conflictes o discussions importants amb la família (63,1% en comparació al 35,7% total).

L’alcohol, la substància considerada menys perillosa

Sobre el risc percebut de consum, l’alcohol segueix sent la substància que es percep com a menys perillosa, amb molta diferència respecte les altres. D’altra banda, el tabac se segueix veient com més perillós que el cànnabis. Destaca també que les noies perceben més risc en el consum de totes les substàncies que els nois.

Catalunya, per sobre en cànnabis i per sota en alcohol

A nivell territorial, l’enquesta ESTUDES detalla que a Catalunya el consum de cànnabis (en els darrers 30 dies) és més elevat que la mitjana espanyola, quelcom que també succeeix en el consum diari de tabac. D’altra banda, en els casos dels últims 30 dies, la mitjana catalana és inferior tant en el consum d’alcohol com en les borratxeres.

Pots consultar l’informe ESTUDES 2016/2017 aquí