“Mejor pronto que tarde”, nova campanya de l’Asociación Proyecto Hombre

“Mejor pronto que tarde”, nova campanya de l’Asociación Proyecto Hombre

L’Asociación Proyecto Hombre, que agrupa els 27 centres de Projecte Home arreu de l’Estat, ha llençat una nova campanya de sensibilització amb el lema “Mejor pronto que tarde”. Es tracta d’una campanya de prevenció de les addiccions dirigida als adolescents i joves que compta amb diverses accions. La més destacada és el rap que han protagonitzat conjuntament l’actriu i cantant Paula Gallego amb els alumnes de l’Escuela de Música Creativa de Madrid. Dirigit per l’especialista en videoclips Marta Puig, Lyona, i compost pels mateixos alumnes, el rap parla, entre d’altres qüestions, de com la soledat, l’estrès, la rutina o la desigualtat poden portar al consum abusiu de drogues i a altres conductes de risc com ara un mal ús de les noves tecnologies.

Pots trobar molta més informació de la campanya a www.mejorprontoquetarde.org