Memòria 2009

Memòria 2009

Ja podeu consultar la nova memòria 2009 de Projecte Home, amb les activitats més significatives de l´organització així com la informació econòmica de l´any.