Política de Qualitat de Projecte Home Catalunya

9001_ENAC_CASTreduit

Projecte Home Catalunya disposa des de l’any 2007 de la certificació de la norma ISO 9001:2008, renovada el 2015 per OCA (OCA Instituto de Certificación S.L.U.) que acredita la qualitat en el tractament educatiu-terapèutic dels usuaris i les seves famílies.

Projecte Home Catalunya és una Organització No Governamental que treballa des del 1995 pel tractament, la prevenció i la sensibilització de les drogodependències i altres conductes addictives a Catalunya.

Esmercem molts esforços cada dia per esdevenir una entitat de referència en l’àmbit de les addiccions i l’exclusió social, compromesa i centrada en les persones, des de la solidaritat i la professionalitat, i a través d’un abordatge integral educatiu-terapèutic. En aquest sentit, la Direcció es compromet a:

  • Garantir el compliment de la nostra tasca, oferint respostes pertinents i eficaces a la problemàtica de les addiccions.
  • Implicar els equips de professionals de la nostra organització per a que participin activament en la millora dels nostres serveis.
  • Promoure la conscienciació i el suport de la societat catalana envers el fenomen de l’abús d’alcohol i altres drogues.
  • Actualitzar i millorar les competències dels treballadors i voluntaris per a poder realitzar adequadament les tasques que els són encomanades.
  • Informar els equips professionals de l’entitat sobre el funcionament del Sistema de Gestió de la Qualitat i els objectius establerts.
  • Implicar-se directament en les activitats de qualitat i cercar la millora contínua, amb la finalitat de mantenir la Certificació d’Acompliment de la norma UNE EN ISO 9001:2008.
  • Proporcionar als usuaris i als seus familiars la informació sobre la gestió de la qualitat i la importància de la seva implicació.

Mitjançant el desenvolupament de les accions descrites en aquesta Política, Projecte Home Catalunya es compromet a acomplir els requisits i millora contínua del Sistema de Gestió de la Qualitat. Amb l’objectiu de mantenir la Certificació de E.N.A.C. i de garantir que aquesta Política de Qualitat es posa en pràctica i s’actualitza, la Direcció es compromet a definir uns objectius de qualitat, coherents amb aquesta política, i a revisar periòdicament el sistema per a garantir-ne l’eficàcia i la millora.

Signatura-Oriol

Oriol Esculies Plou – Director
Projecte Home Catalunya
Barcelona, 22 d’abril de 2015

La certificació de la norma ISO 9001:2008 s’ha realitzat als centres de Barcelona, Montcada i Reixac, Montgat, Tarragona i Tortosa.

Certificat del sistema de gestió de la qualitat