Entrevista a Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família

Entrevista a Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família

“Només des de la suma d’esforços podem respondre a la situació actual de les drogodependències a Catalunya”

La consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté, va visitar la Comunitat Terapèutica de Projecte Home Catalunya el passat 12 de novembre. Després de la visita, Neus Munté va contestar les nostres preguntes:

Des del Departament de Benestar Social i Família, com es valora la situació actual de les drogodependències a Catalunya?

Ho valorem com un repte, tenint en compte que hi hem destinat molts esforços, no només econòmics sinó també en prevenció o en accions de seguiment i acompanyament. Tot i això, el fet d’haver d’atendre qüestions tan diverses que tenen a veure amb la salut, la ocupació, l’habitatge o la percepció social de les persones amb drogodependències fan que la resposta hagi de ser necessàriament molt complexa. En aquest sentit, encara hi ha molta feina per fer des de tots els punts de vista, per exemple, en la tasca de sensibilització per evitar l’estigmatització de les persones amb drogodependències.

En l’actual context econòmic, com les entitats de l’àmbit de les addiccions poden afrontar els reptes d’atendre un nombre creixent de persones que a part d’un problema relacionat amb les drogues tenen dificultats per satisfer les necessitats més bàsiques o més patologia psiquiàtrica, per exemple?

Només es pot abordar des de dues perspectives. En primer lloc, des de la mirada global que hem de tenir sobre aquesta qüestió però tenint en compte que calen respostes molt personalitzades. D’altra banda, és necessària la suma d’esforços. En aquests moments de crisi i d’augment de les desigualtats i de persones amb risc d’exclusió social, només amb la suma d’esforços de les administracions, les entitats, el voluntariat… és possible respondre a aquestes situacions creixents en nombre i també cada vegada més complexes pel propi deteriorament de les persones i les xarxes familiars.

En la presentació dels pressupostos del 2014 s’ha insistit en l’augment de la despesa social. Com afectarà això a la política de drogodependències a Catalunya?

Tenint en compte que la voluntat és donar el màxim de força a les polítiques socials, en el cas de les drogodependències el més important és el manteniment del suport a les entitats que treballen en aquest àmbit per garantir la seva viabilitat i la dels seus programes, com ara aquesta comunitat, els pisos tutelats, etc. Es tracta de donar el suport necessari perquè des de les entitats es pugui atendre a les persones amb drogodependències al llarg de tot el seu procés i afavorir un entorn social el més inclusiu possible.

Finalment, què destacaria de l’experiència de la visita d’avui a la Comunitat Terapèutica de Projecte Home?

L’oportunitat de poder parlar de manera molt propera amb les persones que fan possible aquesta Comunitat Terapèutica: els terapeutes, el voluntariat i, sobretot, els seus residents. El que més m’ha impressionat és com els usuaris parlen en termes d’autoestima i creixement personal. Trobo molt interessant que, a banda de l’esforç i la voluntat per deixar enrere la seva drogodependència, parlin en termes de persona i de comunitat. Em quedo amb la idea del creixement. I penso que és molt important perquè un país creix quan les persones creixen i això, al final, és un progrés que ens afavoreix a tots.