NOVEMBRE: Nou curs. Les addiccions: com interfereixen en la incorporació al món laboral.

NOVEMBRE: Nou curs. Les addiccions: com interfereixen en la incorporació al món laboral.

29 i 30 de novembre-. Aquest curs, adreçat als estudiants de la Universitat de Barcelona, forma part dels “Cursos de formació en competències professionals” del Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) de la Universitat de Barcelona.

Aquesta formació està reconeguda per un crèdit ECTS, més informació sobre el programa i horaris  aquí.

Inscripcions i informació d’altres cursos aquí.