Nova comissió de gènere per millorar l’atenció i l’accessibilitat a les dones

Nova comissió de gènere per millorar l’atenció i l’accessibilitat a les dones

Projecte Home Catalunya ha creat la Comissió de gènere, un grup transversal format per treballadors i treballadores de l’entitat que tindrà com a objectiu proposar i coordinar mesures que permetin potenciar la intervenció específica sobre les dones usuàries, tant per atendre millor les seves necessitats com per poder atendre’n un major número.

La millora de l’atenció a les dones amb fills a càrrec, un acompanyament més personalitzat en la inserció sociolaboral, més accessibilitat al tractament per a les dones recluses o la prevenció de la violència de gènere entre els homes en tractament són algunes de les àrees d’intervenció previstes.

Amb el mateix objectiu, aquesta comissió treballarà també en la capacitació i formació dels equips en perspectiva de gènere i té com a encàrrec actualitzar el Pla d’igualtat de l’entitat.

Integren aquesta comissió Neus Canals, directora del Centre de Dia d’Adults; Cristina Cañamares, tècnica de subvencions i de l’àrea jurídica; Joan Guasch, terapeuta de la Comunitat Terapèutica; i Francesc Bonfill, terapeuta de l’equip de primera atenció.

Millorar l’atenció a les dones i afavorir-ne l’accessibilitat als programes de tractament és una de les accions prioritàries del Pla Estratègic 2018-2021 de Projecte Home Catalunya. Segons les dades presentades per l’entitat el passat 2018, tan sols un 15’5% de les persones ateses són dones. El major estigma social, les càrregues familiars, les limitacions econòmiques i un major deteriorament físic i psicològic són barreres que dificulten l’accés de les dones als programes de tractament de les addiccions.