Obrim un nou habitatge a Barcelona per a la integració social

Obrim un nou habitatge a Barcelona per a la integració social

Barcelona, 26 d’agost de 2013,- Per a aquelles persones drogodependents que es troben en la fase última del tractament però amb dificultats per inserir-se laboralment, hem adaptat un dels pisos de suport que l’Ajuntament de Barcelona ens cedeix a Ciutat Vella perquè hi visquin amb la major autonomia i autogestió possible, combinat amb el tractament a l’entitat. Gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Sanidad aquest projecte és viable econòmicament.

 

Foto: Moment de la inauguració del nou recurs