Primera enquesta per a conèixer la satisfacció del voluntariat

Primera enquesta per a conèixer la satisfacció del voluntariat

547 voluntaris i voluntàries dels 27 centres de Projecte Home de tot l’Estat han participat en una enquesta per tal de valorar el seu grau de satisfacció amb la tasca que porten a terme. L’objectiu de l’estudi és conèixer les opinions del voluntariat per tal de promoure la transparència de l’entitat, fomentar la seva participació i implementar millores en les activitats que desenvolupa.

Entre les diverses dades obtingudes a través de l’enquesta, destaca el 71,2% dels voluntaris que en una escala de l’1 al 10 valora en un 8 o més l’acollida rebuda a l’entitat. El 53,6 dels voluntaris valoren també en un 8 o més l’acompanyament rebut durant la incorporació a la tasca de voluntariat. A nivell de formació, el 58,3% dels enquestats afirma haver participat en sessions de formació contínua.

Altres dades rellevants fan referència a la relació amb l’equip. El 71% dels voluntaris participants en l’estudi valora en un 8 o més l’acollida rebuda per part del coordinador de voluntariat de l’entitat. De la mateixa manera, un 61,7% puntua en un 8 o més la seva satisfacció en la relació amb l’equip de treballadors.

De l’enquesta destaca també la valoració que fan els voluntaris de la pròpia experiència. Un 70,6% valora en un 8 o més el seu grau de motivació amb l’activitat que porten a terme. En el mateix sentit, el 70,2% puntua en un 8 o més la seva satisfacció amb l’acció que desenvolupa i el 67,4% també situa en 8 punts o més el grau d’identificació amb la missió que realitza Projecte Home.

Del voluntariat que ha participat en aquest estudi un 56,9% són dones mentre que un 43,1% són homes. El 56,6% té estudis universitaris i un 17,4% cicles formatius. Pel que fa als àmbits de voluntariat en els que es col·labora destaca el 27,5% que fa acompanyament d’usuaris, el 16,5% que duu a terme suport terapèutic i el 14,4% que realitza tasques de recepció i atenció telefònica. La mitjana d’hores de col·laboració setmanal és de 5,5 mentre que en relació al temps que fa que s’exerceix el voluntariat, un 23,6% dels voluntaris porta entre 2 i 5 anys, un 23,3% menys d’1 any, un 19,5% entre 1 i 2 anys, un 19,1% més de 10 anys i un 14’4% entre 5 i 10 anys.

Consulta aquí tots els resultats de l’enquesta