Projecte Home alerta de la invisibilització i de la major gravetat de les dones amb addiccions

Projecte Home alerta de la invisibilització i de la major gravetat de les dones amb addiccions

Amb motiu del Dia Internacional de la Lluita contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, Projecte Home Catalunya ha presentat aquest dimarts 26 de juny en un acte al Col·legi de Periodistes, l’Informe Anual de Drogues sobre les persones ateses l’any 2017 per l’ONG a Catalunya.

Projecte Home ha alertat de la situació d’invisibilització de les dones amb problemes d’alcohol i altres drogues, un col·lectiu al qual li és més difícil tant accedir a un tractament com després superar-lo. De fet, tan sols el 15,8% de les persones en tractament a l’entitat han estat dones (15,2%, l’any 2016).

Les dones amb addiccions pateixen un doble estigma, són doblement rebutjades. “D’una banda, se les assenyala per prendre drogues i, per l’altra, se les culpabilitza socialment i familiarment per incomplir els estereotips tradicionals atribuïts al rol femení en una societat encara massa patriarcal: anteposar els interessos d’altres persones als propis, ocupar-se dels fills i la parella, dependència econòmica i emocional, agradar als altres o resistir”, ha assegurat Oriol Esculies, director de Projecte Home Catalunya.

Aquesta pressió social, les càrregues familiars, les limitacions econòmiques i que consumeixin drogues més acceptades socialment actuen de barrera per a moltes dones alhora de sol·licitar ajuda.

 

Major deteriorament, més alcohol i més abusos

Conseqüentment, retardar la demanda d’ajut comporta un allargament de la història de consum, cronificant-se en molt casos, i provocant un gran deteriorament de la seva vida si ho comparem amb els homes addictes.

Segons dades de l’Informe 2017, la mitjana d’edat és significativament més alta en les dones (42 anys) que en els homes (39).

Una de cada dues dones presenta almenys un trastorn psicològic sumat a la drogodependència, el què s’anomena Patologia Dual (48% en dones i 30% en homes). Els trastorns més habituals són per depressió, per ansietat i de personalitat.

Les dones en tractament portadores del VIH són el doble que els homes, un 12% del total (en front el 6% dels homes).

Segons dades estatals de l’Observatorio Proyecto Hombre 2017, els abusos perpetrats a les dones addictes són alarmants. Així, al llarg de la vida han sofert més abusos sexuals (26,7% les dones, 4% els homes), físics (48,8% – 22,7%) i emocionals (68,7% – 45,6%).

En les dones, el consum d’alcohol com a substància principal és més elevat (40,8% respecte el 31,2% en homes). Abusar de l’alcohol, per ser una substància legal i acceptada, passa més inadvertit que altres drogues. D’altra banda, les dones amb alcoholisme beuen més a casa que en entorns socials, per tant, es fa encara menys visible. Cal destacar que en la població general, l’abús de psicofàrmacs (hipnosedants/ansiolítics) també és més freqüent en dones que en homes. Segons dades oficials (EDADES 2016), el 15,8% de les dones en prenien, per un 8,3% dels homes.

A nivell econòmic, hi ha més dones que homes que no tenen feina o bé tenen feines parcials, que no compten amb cap prestació social ni cap tipus d’ingrés econòmic en el moment d’iniciar el tractament, depenent en major mesura de les ajudes familiars o, en casos extrems, d’activitats com la prostitució.

 

Accedir als col·lectius més vulnerables

Hi ha col·lectius especialment vulnerables, com per exemple les mares amb fills a càrrec o embarassades, que sovint temen perdre la custòdia si reconeixen la seva addicció. Compten amb menys recursos econòmics i no sempre obtenen el suport de la parella, si en tenen.

També, les dones víctimes de violència de gènere que conviuen alhora amb una addicció, que arriben a abusar de l’alcohol 15 vegades més i de les altres drogues 9 vegades més que la població general (estudi Shipway, 2004).

Altres col·lectius molt vulnerables són les treballadores del sexe, dones sense llar amb trastorns mentals greus, dones grans que viuen soles o bé dones recluses.

En aquest sentit, Projecte Home està prenent mesures. És clau feminitzar els tractaments i incrementar les places per a les dones addictes per a facilitar l’arribada i l’estada, reciclar els professionals per a una intervenció que tingui en compte la perspectiva de gènere, treballar per evitar les actituds masclistes en un entorn de pacients homes o acompanyar i apoderar les parelles dels pacients. S’incrementarà també la denúncia sobre la responsabilitat que tenen els determinants socioeconòmics, principalment accés a una feina i a un habitatge dignes, que els suposa una barrera per a la reinserció social.

“A Catalunya, pràcticament no hi ha serveis adaptats a les necessitats d’una dona amb problemes de drogues, que té el mateix dret que un home a no ser jutjada socialment i a rebre l’ajuda adequada” afirma Oriol Esculies.