Projecte Home atén 200 persones en el seu primer any a Tarragona

Projecte Home atén 200 persones en el seu primer any a Tarragona

El Servei d’Atenció de les Addiccions de Tarragona de Projecte Home Catalunya, creat per donar cobertura a les persones amb problemes d’addiccions del territori de Tarragona i les Terres de l’Ebre, ha completat el primer any d’activitat des de la seva inauguració a finals de 2013. Durant aquest primer any, el servei ha atès 200 persones que han rebut assessorament o han iniciat un programa de tractament ambulatori al mateix centre de Tarragona o bé en altres centres de Projecte Home. La majoria d’usuaris atesos són persones en situació d’exclusió social i sense recursos econòmics que no poden fer front al cost d’un tractament de rehabilitació. Al mateix temps, s’ha atès també a 65 familiars de persones usuàries que també han rebut suport terapèutic.

Pel que fa al perfil dels usuaris atesos, la principal substància de consum és la cocaïna, en un 43% dels casos. En segon lloc, l’alcohol és la droga de referència per a un 33% dels usuaris, seguit pel cànnabis en un 9%, l’heroïna en un 4% i els casos de ludopatia també en un 4%. D’altra banda, 1 de cada 5 usuaris pateix algun tipus de patologia dual (addicció i trastorn mental a la vegada).

La mitjana d’edat dels usuaris és de 37,8 anys mentre que el 93% són homes i un 7% són dones. Malgrat que les dones tenen menys prevalença de consum abusiu, aquest baix percentatge femení s’explica per les majors dificultats que encara tenen les dones per seguir un tractament per raons com ara més càrregues familiars o un major estigma social.

Més i millor atenció

L’arrencada d’aquest nou servei ha permès respondre més i millor a la demanda de persones amb problemes d’addiccions de les comarques de Tarragona. D’una banda, gràcies a la proximitat del recurs s’ha incrementat el número de persones ateses procedents d’aquesta zona. D’altra banda, el servei ha permès també atendre directament a Tarragona a molts usuaris que fins ara s’havien de desplaçar molts quilòmetres per seguir el tractament en alguns dels centres que l’entitat té a la demarcació de Barcelona, amb el conseqüent estalvi del cost del transport que això suposa.

En aquest primer any del servei, ha estat clau l’ajuda de la Fundació PortAventura, que va destinar la recaptació íntegra del seu 4t Sopar Solidari al nou centre a Tarragona. També s’ha comptat amb el suport d’institucions públiques i privades com ara la Diputació de Tarragona, l’Ajuntament de Tarragona, la Generalitat de Catalunya i la Fundació “la Caixa”.

L’obertura del Servei d’Atenció de les Addiccions de Tarragona segueix les línies estratègiques de Projecte Home Catalunya per als propers anys, que prioritzen, entre d’altres, l’atenció a les persones més vulnerables i la millora de l’accessibilitat al conjunt del territori català. Per aquest motiu es va obrir també a finals de 2014 un servei d’atenció situat a Tremp (Lleida).