Pisos de suport

Barcelona (Ciutat Vella)
Contacte:
– Pis de reinserció (Octavio Moreno, omoreno@projectehome.org)
– Pisos pont (Cristina Vidal, cvidal@projectehome.org)

PIS DE REINSERCIÓ

Habitatge de suport adreçat als usuaris que estan en Fase de Reinserció i no tenen suport familiar. Obert de dilluns a divendres (els caps de setmana poden residir a la Comunitat Terapèutica). L’estada al pis és temporal i té per finalitat facilitar, en igualtat de condicions, la integració social i laboral d’aquests usuaris.

PISOS PONT

Per a aquelles persones drogodependents que es troben en la fase última del tractament però amb dificultats per inserir-se laboralment, hem adaptat un dels pisos de suport que l’Ajuntament de Barcelona ens cedeix a Ciutat Vella perquè hi visquin amb la major autonomia i autogestió possible, combinat amb el tractament a l’entitat. Gràcies a l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Sanidad aquest projecte és viable econòmicament.

DEMANA’NS AJUDA