ESCOLES / Programa “JOC DE CLAUS”

Propers cursos per a professorat i altres professionals

Dates: 18/10/17, 25/10/2017, 08/11/2017 i 15/11/17
Activitat formativa reconeguda pel Departament d’Ensenyament

PROGRAMA DE PREVENCIÓ ESCOLAR I FAMILIAR

El Joc de Claus és un programa de prevenció de drogues i altres conductes de risc basat en el foment de les habilitats per a la vida. El programa s’aplica als centres educatius de Secundària a través de 6 unitats didàctiques.

L’escola esdevé un espai idoni per a la promoció d’actituds i comportaments saludables i per a l’adquisició de competències socials que enforteixin l’alumne davant de les diferents conductes de risc.

El programa Joc de Claus ha estat avaluat i és una actualització del programa preventiu Entre Tots de la Asociación Proyecto Hombre, que fa més de 15 anys que s’aplica a Catalunya.

Joc de Claus

A QUI S’ADREÇA:

 • Alumnes de 1r a 4t d’ESO
 • Professorat
 • Familiars

OBJECTIUS DEL PROGRAMA:

 • Evitar, reduir i/o retardar en l’alumnat l’ús de l’alcohol i altres drogues.
 • Evitar altres conductes de risc com l’abús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Capacitar el professorat que aplicarà el programa a l’aula.
 • Dotar d’eines educatives a les famílies per exercir com a agents preventius a casa.

UNITATS DIDÀCTIQUES:

 1. Gestió emocional
 2. Estratègies cognitives
 3. Interacció social
 4. Oci i temps lliure
 5. Informació sobre drogues
 6. Valors

MATERIALS:

 • Plataforma virtual E-Learning amb les activitats d’aplicació a l’aula, fòrum de consultes i suport continu al professorat a través dels tècnics especialistes en prevenció de Projecte Home.
 • Fitxes de Família que es lliura als familiars a l’inici del curs escolar per al treball conjunt a casa durant tota l’Educació Secundària.
 • Manual del Professorat que inclou el contingut teòric del programa i la guia metodològica d’aplicació.

APLICACIÓ DEL PROGRAMA:

El programa Joc de Claus està dissenyat per a ser aplicat dins el pla d’acció tutorial dels alumnes de cada centre educatiu. Cada curs escolar es treballen fins a 4 activitats per a cada unitat didàctica.

Abans d’aplicar el programa, es realitza el Curs de Formació per a capacitar el professorat. Aquest curs és impartit pels tècnics de prevenció de Projecte Home i compta amb el reconeixement de crèdits del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Al llarg dels quatre cursos de Secundària, es porten a terme 10 sessions psicoeducatives per a les famílies que també seran impartides pels tècnics de Projecte Home, comptant amb la col·laboració dels tutors o tutores del centre.

Si l’escola ho sol·licita, es realitzen intervencions individuals o en grup amb alumnes i famílies a fi i efecte de reforçar l’acció preventiva davant situacions més greus.

CONTACTE:

Cristina Delgado. Tècnica de prevenció. 934693225. cdelgado@projectehome.org

FINANÇAMENT:

Us demanem que ens ajudeu a fer possible l’aplicació del programa Joc de Claus amb una aportació econòmica de 9€ per alumne, que correspon al 50% del cost. L’altra 50% és co-finançat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i d’altres col·laboradors.