FAMÍLIES / Programa “A TEMPS”

Programa de Prevenció Selectiva per a pares i mares amb fills entre 12 i 18 anys que ja han iniciat el consum de drogues i/o es relacionen en entorns i col·lectius de risc. El programa s’acompanya de manuals i s’aplica en grups de 10 a 20 familiars durant 7 sessions setmanals.

Sessió de pares del curs “A temps” realitzat al nostre Centre de Montgat.

Persona de contacte:
Cristina Delgado (Coordinadora dels programes de prevenció) │ Tel. 93.469.32.25 │ cdelgado@projectehome.org