Patronat de la Fundació

La Fundació Gresol Projecte Home, que dóna la titularitat legal, es constituí el 1996 per la voluntat de Bartolomeu Català, Companyia Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül, Henddrik Johannes Cruyff, Baltasar Garzón, Luis del Olmo i Albert Sabatés.

Membres del Patronat:

Maria Rosa Muñoz
Presidenta d’Honor

Baltasar Garzón
Patró d’Honor

Conxita Solé
Presidenta

Begoña del Pueyo
Vicepresidenta

Jordi Casaus
Tresorer

Oriol Esculies
Secretari

Enrique Alargada
Vocal (en representació de la Congregació de la Missió de Sant Vicenç de Paül)

África Cabezón
Vocal

Bartomeu Català
Vocal

Josep Maria Fusté
Vocal

Immaculada Juan
Vocal

Luis del Olmo
Vocal

Olga Pérez
Vocal

Albert Sabatés
Vocal

Lino Salas
Vocal

Eduarda Vergara
Vocal (en representació de les Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül)

Roser Viure
Vocal

Comissió Permanent:

  • Presidenta: Conxita Solé
  • Vicepresidenta: Begoña del Pueyo
  • Tresorer: Jordi Casaus
  • Secretari: Oriol Esculies
  • Vocal: Lino Salas
  • Vocal: Olga Pérez

Històric de presidents del Patronat:

  • Maria Rosa Muñoz, 1996-2009
  • Albert Sabatés, 2009-2012
  • Antoni Castella, 2012-2014