Pla Estratègic 2014-2017

El Pla Estratègic 2014-2017 és un document que marca les prioritats i les línies d’acció per aquest període i que s’ha plantejat en base a les necessitats detectades en els darrers anys en l’àmbit de les addiccions a Catalunya.

Aquest pla l’ha aprovat la Junta del Patronat de Projecte Home Catalunya i s’ha elaborat a partir de les aportacions i l’assessorament dels propis membres del patronat, el personal voluntari i contractat, agents del Departament de Salut i del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, agents de la Diputació de Barcelona, així com d’altres directors de centres de Proyecto Hombre d’arreu de l’Estat espanyol i també de diverses entitats socials del territori. També s’han tingut en compte les demandes i propostes de les persones usuàries de l’entitat i els seus familiars.

Missió:

La nostra missió és promoure l’autonomia i la dignitat de les persones, treballant per al tractament i la prevenció de les addiccions a Catalunya, i involucrant la societat en la lluita a favor de la inclusió social.

Visió:

Organització referent en l’àmbit de les addiccions a Catalunya, que prioritza les persones més vulnerables per a la seva integració social i laboral, més accessible al territori, amb més recursos propis i compromesa amb la societat.

Valors:

– Autonomia
– Solidaritat
– Model educatiu i terapèutic
– Gratuïtat
– Professionalitat
– Compromís

Línies estratègiques:

1. Cobrir les persones amb addiccions en situació de més vulnerabilitat, atenent necessitats bàsiques com l’habitatge i l’alimentació.

2. Millorar l’accessibilitat dels serveis de Projecte Home Catalunya a les demarcacions de Tarragona, Girona i Lleida.

3. Potenciar la integració laboral com un dels principals factors de protecció en la rehabilitació de les drogodependències.

4. Incrementar els recursos econòmics per garantir els serveis i donar resposta a les noves demandes de les persones amb drogodependències.

5. Fer visible el fenomen de les addiccions a Catalunya.

Totes aquestes línies estratègiques es traduiran en una sèrie d’accions específiques que s’han de desenvolupar durant el període 2014-2017. Per fer-ho possible, Projecte Home espera seguir comptant amb el suport que des de fa gairebé 20 anys li ha permès acompanyar a milers de persones en l’objectiu de deixar enrere les addiccions i millorar la seva vida.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb Projecte Home a través de info@projectehome.org o trucant al 93.298.98.75