Renovació de la col•laboració amb la Diputació de Barcelona

Renovació de la col•laboració amb la Diputació de Barcelona

Un any més la Diputació de Barcelona i Projecte Home hem firmat un conveni de  coŀlaboració per al tractament de persones drogodependents de la provincia de Barcelona i altres accions de difusió i sensibilització.  L’ajuy está dotat amb 50.000 euros.