Reportatge de TV1 sobre psicofàrmacs

valors projecte home catalunya

Reportatge de TV1 sobre psicofàrmacs

Barcelona, 29 de març.- L’abús de psicofàrmacs s’ha incrementat considerablement i supera per primera vegada al cànnabis.

Pots veure l’entrevista a una usuària de Projecte Home que pateix aquest problema al següent vídeo (min. 48:34).