Reportatge sobre inserció laboral a l’informatiu de TV1

Reportatge sobre inserció laboral a l’informatiu de TV1

Trobar feina és bàsic per consolidar la rehabilitació de les persones que han superat un procés de desintoxicació. Amb la crisi el percentatge dels que ho aconsegueix s’ha reduït a la meitat. Això obliga les entitats que hi treballem a allargar els tractaments i organitzar activitats per consolidar el tractament.

Podeu veure el reportatge emès per TV1 el 25 d’abril aquí (min: 16:00) on apareixen Oriol Esculies, director de Projecte Home, i un testimoni parlant sobre aquest tema .