Un informe avalua el programa de prevenció Joc de Claus

Un informe avalua el programa de prevenció Joc de Claus

L’Asociación Proyecto Hombre ha publicat l’Informe d’Avaluació del “Joc de Claus”, un programa de prevenció escolar i familiar que es va començar a aplicar en mode pilot el curs 2016/17 i que actualment Projecte Home Catalunya ja està aplicant en una dotzena de centres escolars catalans.

La finalitat d’aquest informe era avaluar l’impacte del programa en els grups destinataris, analitzar el grau de consecució dels objectius marcats, valorar la idoneïtat de la metodologia, activitats i recursos, així com dissenyar pautes per a la millora i optimització del programa.

L’estudi s’ha fet en base als 4.195 alumnes de 32 instituts de secundària d’arreu de l’Estat que van participar en el programa durant el curs 2016/17. Entre aquests, de Catalunya hi havia l’Institut Thalassa de Montgat. De membres del professorat, n’hi ha participat un total de 1.593.

L’informe ha permès treure una sèrie de conclusions com ara que l’aplicació del Joc de Claus ha ajudat a l’alumnat a potenciar la seva autonomia a l’hora de prendre decisions individuals, a ser més conscient de les conseqüències de les pròpies accions, a millorar la capacitat d’expressar les emocions i a poder modificar conductes de risc en aquells casos en els quals hi eren presents. També s’ha vist que les famílies participants han après com abordar conductes conflictives des de casa o bé com el professorat afirma que ha millorat la convivència a l’aula, entre d’altres resultats.

Pots consultar l’informe sencer en aquest enllaç