Nova Empresa Amiga

Miquel y Garriga S.A. desprès d’ayss col·laborant amb Projecte Home Catalunya, s’uneix com Empresa Amiga.

Un exemple més, les empreses també poden ser solidàries.