Els nous models d’intervenció de les addiccions, tema central de les ‘XVI Jornadas de la Asociación Proyecto Hombre’

JornadasPH_web

L’Asociación Proyecto Hombre, organització que agrupa 27 fundacions de Projecte Home d’arreu de l’Estat, va organitzar els dies 22 i 23 de maig la setzena edició de les seves jornades anuals, aquest any dedicades als ‘Nous models d’intervenció de les addiccions’. Les jornades van tenir lloc al Círculo de Bellas Artes de Madrid i van reunir a professionals i altres persones del camp de les drogodependències: investigadors, terapeutes, professors, estudiants, etc.

L’objectiu de l’edició del 2014 era explorar i debatre sobre noves formes d’intervenció de les addiccions, tenint en compte que el perfil i les necessitats de les persones ateses ha anat variant en els últims anys i que, per tant, és molt important adaptar i actualitzar els programes d’intervenció en concordança a aquests canvis.

Va inaugurar les jornades Joan Colom, subdirector general de Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, que va fer una conferència sobre el programa de prevenció de consum d’alcohol “Beveu menys”, una acció centrada en l’atenció primària i que pretén aconseguir una detecció precoç d’aquells consumidors de risc.

A través de taules rodones, tallers i taules d’experiències, durant els dos dies de durada les jornades van tractar diverses qüestions de l’actualitat del tractament de les addiccions com ara la patologia dual, les drogodependències i les persones sense sostre, la prevenció de les drogues emergents o la perspectiva de gènere en el tractament de les addiccions.