La Ramon Molinas Foundation col·labora en l’atenció de les dones amb addiccions

La Ramon Molinas Foundation ha atorgat una ajuda a Projecte Home Catalunya per tal d’impulsar el ‘Projecte gènere’, un programa de l’entitat per millorar l’accessibilitat dels tractaments a les dones amb addiccions així com millorar l’atenció que es realitza cap a aquest col·lectiu. L’ajuda permetrà desenvolupar aquest programa transversal que té com a objectiu principal fer que els tractaments s’adeqüin millor a les necessitats de les dones ateses, que solen tenir situacions especials com ara comptar amb fills a càrrec o bé haver patit casos de maltractaments, abusos sexuals o trastorns alimentaris, entre d’altres.

El projecte també inclou altres mesures com el treball amb els homes usuaris de l’entitat per prevenir la violència contra les dones així com l’atenció a les parelles d’homes usuari, que solen dur a terme rols de cura.

Un 14% de les persones adultes en tractament a Projecte Home són dones, una xifra petita que respon a la major dificultat que tenen les dones per accedir a un programa de tractament per raons com tenir més càrregues familiars o un major estigma social. Les dones que accedeixen a tractament solen fer-ho amb un historial de consum més llarg que els homes, amb un major deteriorament i una major presència d’addicció a l’alcohol i als psicofàrmacs.