Activitats realitzades

La Universitat de Barcelona té la voluntat de fomentar la RESPONSABILITAT SOCIAL envers causes humanitàries i socials que també reverteixen per als mateixos alumnes, familiars i personal de la Universitat. Per aquest motiu, l’ONG Projecte Home i la Universitat col·laboren des de fa anys en matèria de drogodependències.

Tot seguit destaquem les accions més rellevants que hem dut a terme:

15/04/2016 VIII Jornada de Drogodependències

11/05/2015 VII Jornada de Drogodependències

28/03/14 6a Jornada de Drogodependències

19/04/2013 V Jornada de Drogodependències

27/04/2012 IV Jornada de drogodependències: alcohol

23/03/2011 XIII Simposi internacional EWODOR

20/05/2010 3a Jornada de drogodependències "Joves i Societat"

07/05/2010 2a Jornada de drogodependències “La integració social al segle XXI”

21/04/2012 Jornada "I si el meu alumne pren drogues?"

ESTUDI DE RECERCA AMB LA DRA. ANA ADAN

Projecte Home participa d’un projecte de recerca finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació a la convocatòria 2009, del qual és investigadora principal la Dra. Ana Adan de la Universitat de Barcelona. La recerca estudia les característiques de ritmicitat circadiana, rendiment cognitiu i de trets de personalitat en pacients amb patologia dual (dependència a substàncies i trastorn mental greu) per delimitar-ne les semblances i diferències respecte a pacients amb diagnòstic només de dependència a substàncies o trastorn mental sever.

Els resultats podran suposar un pas endavant en la consideració d’estratègies per l´abordatge cronobiològic i/o de rehabilitació cognitiva dels pacients amb patologia dual.