Universitat de Barcelona

Des de 2010, Projecte Home Catalunya i la Universitat de Barcelona coorganitzen la Jornada de Drogodependències, una activitat que té com a objectiu apropar el fenomen de les addiccions a l’entorn universitari.

1. Històric de la Jornada de Drogodependències i altres activitats

2. Acord de col·laboració

Aquesta col·laboració s’emmarca i respon a la voluntat de la Universitat de Barcelona de fomentar la RESPONSABILITAT SOCIAL envers l’ONG Projecte Home Catalunya per a promoure la dignitat i l’autonomia de les persones a través del tractament i prevenció de les drogodependències a Catalunya, i en particular, als alumnes i personal de la Universitat de Barcelona.

Ambdues institucions consideren que:

  • La Societat cal que esmerci esforços per a resoldre els problemes de drogues a Catalunya, des d’una visió integral.
  • El consum de drogues minva el rendiment acadèmic.
  • La Universitat ha de ser un entorn lliure de drogues.

3. Objectius de l’acord

  1. APROPAR PROJECTE HOME al personal i estudiants de la Universitat de Barcelona.
  2. APROPAR LA UNIVERSITAT DE BARCELONA a les persones en tractament, familiars, voluntariat, personal i col·laboradors de Projecte Home.
  3. ORIENTACIÓ I TRACTAMENT a tots els estudiants i personal de la Universitat de Barcelona.
  4. FORMAR EN DROGODEPENDÈNCIES a estudiants i personal docent de la Universitat de Barcelona a través de la realització de cursos sota la gestió i coordinació conjunta amb professorat de la Universitat de Barcelona.
  5. ASSESSORAR EN DROGODEPENDÈNCIES al personal, estudiants i plans d’actuació de la Universitat de Barcelona en el moment que es sol·liciti.
  6. DIFONDRE A LA SOCIETAT CATALANA l’experiència de la present col·laboració amb la finalitat de promoure una major consciència vers la responsabilitat social i, en particular, vers la lluita contra l’ús indegut de drogues.