Asociación Proyecto Hombre

PROYECTO-HOMBRE

Formem part de l’Asociación Proyecto Hombre, d’àmbit estatal. Entre les 27 fundacions d’arreu de l’Estat que la componen, l’Asociación atén cada any més de 19.000 persones en tractament i 100.000 en prevenció. Creada el 1986 i declarada d’utilitat pública pel Govern espanyol, és ONG de caràcter consultiu especial davant el Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. 

Xarxes en les que participem a través de l’Asociación Proyecto Hombre: