Centre de dia

Programa que ofereix un tractament ambulatori diürn per a persones adultes amb addiccions greus que es troben en situació d’exclusió social i/o pateixen trastorns mentals.

Dirigit a

Persones adultes amb problemes d'addiccions en situació d’exclusió social que requereixen un tractament de menor exigència.

Objectiu

Millorar la qualitat de vida de les persones i aconseguir canvis assumibles dins d’un estil de vida més saludable.

Horari d’atenció

De dilluns a divendres de 9 a 15h. Compta amb un menjador social que proveeix d’un àpat diari.

Pots contactar amb nosaltres al següent número de telèfon 93 469 32 25

Riera de Sant Jordi, 151, 08390 Montgat (Barcelona). Direcció per a GPS: Carrer Baix s/n, Montgat