Voluntariat

Comissió de Voluntariat

La Comissió de Voluntariat és un òrgan de suport que s’encarrega de coordinar les més de 100 persones voluntàries de Projecte Home Catalunya. La comissió la formen voluntaris i voluntàries, amb l’objectiu que des del mateix voluntariat es portin a terme les tasques de coordinar i dinamitzar el col·lectiu així com d’aconseguir sumar noves persones voluntàries. En formen part els següents membres: Ignacio del Corral (coordinador), Alfred Artés, Maria Carmen Corbalán, Paco Estrany, Conxita Medrano, Marga Segarra i Ramon Rius.