Què pots fer com a voluntari/a?

Què pots fer com a voluntari/a?

 • Acompanyar les persones en tractament (als centres, en sortides de grup, desplaçaments…)
 • Realitzar entrevistes/qüestionaris de recollida d’informació sobre el perfil d’usuaris.
 • Col·laborar en la realització dels grups de famílies de les persones en tractament.
 • Realitzar històries clíniques de les persones usuàries i portar a terme seminaris de promoció de la salut.
 • Dinamitzar tallers i activitats lúdiques o esportives.
 • Impartir cursos d’informàtica, de recerca de feina, d’hàbits d’estudi…
 • Col·laborar en tasques d’intermediació laboral i seguiment d’itineraris laborals dels usuaris.
 • Suport a l’equip de treballadores de la botiga Roba Amiga.
 • Fer tasques d’atenció telefònica i recepció als diversos centres.
 • Col·laborar en l’organització d’esdeveniments de l’entitat.
 • Donar suport a l’àrea de comunicació (premsa, fotografia, disseny…).
 • Ajudar l’àrea de gestió en tasques de compres, suport informàtic…

Perfil/Requisits per fer voluntariat

 • Major de 21 anys
 • Responsabilitat i compromís.
 • Confidencialitat i discreció amb la informació.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Actitud oberta, empatia i facilitat de comunicació.
 • Conseqüent amb les normes, mètodes i principis de l’organització.
 • Sensibilitat amb els col·lectius en risc d’exclusió social.